Преглед на файлове

Updated gitignore

master
kolaente преди 1 година
родител
ревизия
b6d0570e79
Signed by: kolaente <konrad@kola-entertainments.de> GPG Key ID: F40E70337AB24C9B
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 5 реда
  1. 9
    5
      .gitignore

+ 9
- 5
.gitignore Целия файл

@@ -1,13 +1,17 @@
.idea/*

# Go stuff
Library
dist/*
dist/
frontend/node_modules/
frontend/dist/
frontend/npm-debug.log*
frontend/yarn-debug.log*
frontend/yarn-error.log*
config.ini
*.db
cover.html
coverage.out

# Frontend stuff
frontend/node_modules/
frontend/dist/
frontend/npm-debug.log*
frontend/yarn-debug.log*
frontend/yarn-error.log*

Loading…
Отказ
Запис